Termeni si conditii – Drepturi de autor

Conținutul sub orice formă al acestui site:
– text
– date
– oferte de preț
– desene și design
– fotografii
intră sub incidența Legilor Internaționale privind Copyright-ul și legilor privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și nu poate fi folosit, copiat, modificat sau distribuit în mediul online, în scop personal sau comercial.

Orice încercare de a copia:
– datele
– informațiile
– desene și elemente de design
– fotografiile aparținând YorkDeco
– produsele prezentate sau achiziționate
vor fi penalizate conform legii.

Portretele originale realizate pentru invitațiile cu portret, precum și dreptul de reproducere sau de difuzare a acestora în mediul online aparțin exclusiv YorkDeco. Prin plasarea unei comenzi cu portret clientul își dă acordul ca portretul rezultat sa fie prezentat în portofoliul YorkDeco.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.

Vă mulțumim!

Contact